Featured Publications

Virtual exhibitions

Staticstic


Biografia Józefa Piłsudskiego jest powszechnie znana. Jej nota opublikowana została jakiś czas temu również na stronie PBC w związku z 80. rocznicą śmierci Marszałka. W związku z powyższym bezzasadne wydaje się, przy okazji przypadającej 5 grudnia 2017 roku 150. rocznicy urodzin Komendanta, powielanie informacji niegdyś już w portalu zamieszczonych. Niniejszy tekst (jak sam tytuł zapowiada) będzie traktował zatem o kategoriach publikacji, jakie można znaleźć w repozytorium cyfrowym, przybliżających postać historycznego Dziadka tak od strony biograficznej, wspomnieniowej, graficznej, czy też informacyjnej (wiadomości i komunikaty zamieszone w ówczesnej prasie). Jak się można łatwo domyślić informacje w owych materiałach zawarte w zależności od intencji twórcy będą przybierały dwojaką formę: pozytywną lub też krytyczną. W szkicu nie zabraknie również kilka słów poświęconych utworom napisanym ręką samego Marszałka oraz prezentacji tytułów zamieszczonych na stronie biblioteki cyfrowej. Podsumowanie tekstu stanowić będą ciekawostki z życia Józefa Piłsudskiego niekoniecznie powszechnie znane.

 

Jedną z grup publikacji dotyczących Józefa Piłsudskiego stanowią pozycje o charakterze biograficznym i wspomnieniowym. W jej skład wchodzą tak książki, jak również objętościowo mniejsze publikacje tj. broszury, m. in. w postaci jednodniówek. Prócz faktów z życia publikacje tego typu niejednokrotnie zawierają również wiele informacji dotyczących działalności Józefa Piłsudskiego jako publicysty i historyka (autora korespondencji, artykułów, rozważań, felietonów, wspomnień, sprawozdań, wstępów i przedmów, etc.). Znaleźć w nich także można dosadne podkreślenie dziejowego znaczenia jego osoby dla Polski przy jednoczesnym (co ciekawe) uwypukleniu szeregów błędów popełnianych w dowodzonym przez niego obozie politycznym. Warto zaznaczyć, iż w grupie tego typu wydawnictw doszukać się można również broszury w języku francuskim wydanej w 1919 r., czyli w okresie największej popularności Marszałka. Jeśli mowa o jednodniówkach to stanowią je materiały okolicznościowe wydane jednorazowo; jednym słowem publikacje okazyjno-aperiodyczne. Redagowane były one przez organizacje, instytucje, stowarzyszenia, etc., które nie posiadały swoich regularnych organów prasowych, a wydawane z okazji ważnych, wydarzeń (rocznic, jubileuszy, zjazdów, konferencji, etc.). W tym konkretnym przypadku miały na celu podkreślić fenomen Józefa Piłsudskiego. Co do graficznej formy zaprezentowania postaci Komendanta, jemu współczesnych i ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej, to takowe informacje znajdują się w wydawnictwach albumowych, jak również artykułach zamieszczonych w ówczesnej prasie, która prócz tego na bieżąco komentowała zachodzące wypadki. Na za zakończenie warto wspomnieć także o utworach napisanych ręką samego Józefa Piłsudskiego. Jeden z nich ma formę zbioru odezw skierowanych do legionistów pobudzających walczących do dalszego boju, drugi zaś porusza problematykę, dotychczasowych jak na tamten okres, polskich powstań narodowych (publikacja została wydana w 1913 r.).

 

Z treścią wszystkich zarysowanych po krótce materiałów można zapoznać się w poniższym paragrafie.

 

Warto przeczytać:

Add comment


Security code
Refresh

Recently added

Poll

Które elementy portalu PBC są według Ciebie najbardziej przydatne:

Discussion board

  • No posts to display.
The portal of Podkarpacka Digital Library was created within the project realisation called „ Podkarpacka Digital Library” cofinanced from the Regional Development European Fund within the Regional Operational Programme of Podkarpackie Voivodeship from 2007 to 2013 and the budget of Self-government of Podkarpackie Voivodeship.

The new portal of PBC fulfils the informative and communicational function and is a software repository of the digital objects stored in an electronic forms of books, magazines and other documents copies.
Service created by Consortium PBC