Featured Publications

Virtual exhibitions

Staticstic


Kolekcja to zbiór publikacji o określonym charakterze, które można opisać pewnym wspólnym zbiorem atrybutów, według których można te publikacje przeszukiwać. Zbiory zgromadzone w PBC udostępniane są w kilkunastu kolekcjach, są to m.in.:

  • Dziedzictwo kulturowe
  • Materiały naukowe i dydaktyczne
  • Regionalia
  • Gazety i czasopisma
  • Pigonianum
Pełny wykaz kolekcji znajduje sie w na stronie głównej portalu PBC w zakładce Kolekcje

Discussion board

  • No posts to display.
The portal of Podkarpacka Digital Library was created within the project realisation called „ Podkarpacka Digital Library” cofinanced from the Regional Development European Fund within the Regional Operational Programme of Podkarpackie Voivodeship from 2007 to 2013 and the budget of Self-government of Podkarpackie Voivodeship.

The new portal of PBC fulfils the informative and communicational function and is a software repository of the digital objects stored in an electronic forms of books, magazines and other documents copies.
Service created by Consortium PBC