Featured Publications

Virtual exhibitions

Staticstic

Złożoność pojęcia kresy w jakiejś mierze oddaje skomplikowane dzieje państwowości i kultury Rzeczypospolitej. Nie ulega wątpliwości, że mianem kresów (synonimicznie: rubieży, zaścianka, peryferii) określano tereny wschodnie Rzeczypospolitej znaczone granicą stepów aż od Dniestru, idąc od północy, czyli od Inflantów do zachodniej części Ukrainy. Rokiem granicznym zamykającym wszystko to co było związane z Kresami jest wybuch II wojny światowej. Na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej rodzili się najwięksi artyści w dziejach historii kultury naszego kraju. Także kultura ludowa tamtych terenów jest skarbnicą niebywałego bogactwa. Dlatego sukcesywnie, w miarę rozwoju biblioteki cyfrowej tworzonej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie, na platformie PBC umieszczane są najwspanialsze dzieła z dziedziny etnografii, historii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa napisane przed 1939 r. Dzieła, które przed czytelnikiem odsłaniają niesamowity świat Podola, Wołynia, Karpat ich mieszkańców: Bojków, Łemków, czy Hucułów. Zatem warto zatrzymać się na chwilę i odbyć podróż do przeszłości wschodniej części naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

 

W zbiorach PBC:

 

Wasilewski, L., Kresy wschodnie : Litwa i Białoruś, Podlasie i Chełmszczyzna, Galicya Wschodnia, Ukraina Udziela, S., Ziemia Łemkowska przed półwieczem : zapiski i wspomnienia z lat 1888-1893 : z 12 rycinami
    
Darowski, A. W., Kresy ruskie Rzeczypospolitej : (województwa: kijowskie, wołyńskie, bracławskie i podolskie) Kresy wschodnie Rzeczypospolitej : opisy i obrazy przeszłości
 
O Łemkowszczyźnie Bartoszuk, A., Łemkowie - zapomniani Polacy
    
Falkowski, J., Pasznycki, B., Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem : zarys etnograficzny Orłowicz, M., Ilustrowany przewodnik po Wołyniu : z 101 ilustracjami i mapką województwa
    
Ossendowski, F. A., Karpaty i Podkarpacie Pieradzka, K., Na szlakach Łemkowszczyzny
    
Šuchevič, V., Huculszczyzna : z mapą, 5-ma chromolitograficznemi tablicami i 233 illustracyami. T. 1 Šuchevič, V., Huculszczyzna : z 21 illustracyami. T. 2
 
Šuchevič, V., Huculszczyzna : z 26 illustracyami i 3 tablicami chromolitograficznemi. T. 3 Šuchevič, V.,
Huculszczyzna. T. 4

 

Bibliografia:

  1. Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, pod red. Eugeniusza Czaplejewicza i Edwarda Kasperskiego, Warszawa 1996
  2. Kresy – pojecie i rzeczywistość, zbiór studiów pod red. Kwiryny Handke, Warszawa 1997
  3. Zdzisław Skrok, Podolska legenda. Powstanie i pogrzeb polskiego Podola, Warszawa 2007
  4. Anna Witkowska, Ryszard Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997

Opracowanie tekstu wprowadzającego: Tomasz Majdosz
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

 

Recently added

Poll

Które elementy portalu PBC są według Ciebie najbardziej przydatne:

Login

register

Newsletter

To receive new information subscribe to the newsletter.

Discussion board

  • No posts to display.
The portal of Podkarpacka Digital Library was created within the project realisation called „ Podkarpacka Digital Library” cofinanced from the Regional Development European Fund within the Regional Operational Programme of Podkarpackie Voivodeship from 2007 to 2013 and the budget of Self-government of Podkarpackie Voivodeship.

The new portal of PBC fulfils the informative and communicational function and is a software repository of the digital objects stored in an electronic forms of books, magazines and other documents copies.
Service created by Consortium PBC