Featured Publications

Virtual exhibitions

Staticstic

Łukasz Kleska (1984- ) - absolwent Międzywydziałowego Instytutu Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Już w trakcie studiów zajmował się opracowaniem technicznym pisma studenckiego Forum Filozoficzne, jak również publikował w nim artykuły.

 

Wydawca publikuje książki o tematyce historycznej, regionalnej, literackiej, filozoficznej, religioznawczej i społecznej. Działa na terenie Głogowa Małopolskiego i Podkarpacia. Dotychczas ukazało się siedem publikacji, wydanych w latach 2010-2011, w większości tematycznie związanych z miastem (z wyjątkiem książki Oblicza Josepha Ratzingera Łukasza Kleski (2011). Ukazały się książki autorstwa Jana Krawca: Społeczność żydowska w Głogowie Małopolskim (2010) ; pod red. J. Krawca Głogów Małopolski wczoraj i dziś (2011) ; Kapłani głogowscy (2011) ; Głogów Małopolski w datach i dokumentach (2011) ; Anny Kotuli-Sowy i Łukasza Kleski Cmentarz Rzymskokatolicki w Głogowie Małopolskim „Na Piasku” (2010) ; pod red. Jana Krawca i Łukasza Kleski: Zarys historii gminy Głogów Małopolski: praca zbiorowa. Cz. 1, Historia, instytucje, firmy, spółdzielnie (2011).

 

Publikacje te stanowią doskonałą promocję miasta i gminy Głogów Małopolski oraz Podkarpacia.


Książki wydawane są w niewielkich nakładach, np. 300 egz. (Społeczność żydowska w Głogowie Małopolskim), 100 egz. (Głogów Małopolski wczoraj i dziś), 20 + dodruk 100 egz. (Cmentarz Rzymskokatolicki w Głogowie Małopolskim „Na Piasku”).

 

Wydania powstają przy wsparciu finansowym różnorodnych instytucji i firm działających na terenie Głogowa Małopolskiego (Urzędu Miejskiego, Gminnego Domu Kultury i Biblioteki, Banku Spółdzielczego, Nadleśnictwa, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „AmTech” i in.).

 

Łukasz Kleska zajmuje się również redakcją techniczną, składem i łamaniem wydawanych publikacji, czasem również projektem okładek.

 

W zbiorach PBC:

 

Kotula-Sowa, A., Kleska, Ł., Cmentarz Rzymskokatolicki w Głogowie Małopolskim "Na Piasku" Rusznica A., Kieca M., Kleska Ł., Eutanazja i samobójstwo : filozoficzno-prawne refleksje nad śmiercią z wyboru
    
Krawiec, J., Głogów Małopolski w datach i dokumentach Kieca, M., Kleska, Ł., Jezus w teologii wyzwolenia
       
Krawiec, J., Kapłani Głogowscy Nasz Głogów Małopolski
    
Kleska, Ł., Oblicza Josepha Ratzingera : zarys dyskusji wokół przemian w teologii strażnika wiary na przełomie XX i XXI wieku Krawiec, J., Ochotnicza Straż Pożarna w Głogowie Małopolskim
 
Rusznica A., Kieca M., Kleska Ł., Refleksje filozoficzne Błażeja Pascala Kieca, M., Kleska, Ł., Socjalizm utopijny Henri'ego Saint-Simona, Roberta Owena i Charlesa Fouriera
 

Krawiec, J., Społeczność żydowska w Głogowie Małopolskim
Kleska, Ł., Kieca, M., Stres w pracy
   
Kleska, Ł., Watykan a sprawa polska   Górska, L., Więch, A. S., Zapomniana olimpijka : Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986)

 

Bibliografia:

 

Inf. z bloga wydawcy: http://wydawcalukaszkleska.blogspot.com/
Inf. z pisma Forum Filozoficzne: http://www.univ.rzeszow.pl/filozofia/ff/ff_nr3.pdf

 

Kleska, Ł., Ruch wydawniczy w Głogowie Małopolskim [W:] Zarys historii gminy Głogów Małopolski: praca zbiorowa. Cz. 1, Historia, instytucje, firmy, spółdzielnie, pod red. Jana Krawca i Łukasza Kleski, Głogów Małopolski 2011

 

Opracowanie tekstu wprowadzającego: Alina Janiga

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Recently added

Poll

Które elementy portalu PBC są według Ciebie najbardziej przydatne:

Login

register

Newsletter

To receive new information subscribe to the newsletter.

Discussion board

  • No posts to display.
The portal of Podkarpacka Digital Library was created within the project realisation called „ Podkarpacka Digital Library” cofinanced from the Regional Development European Fund within the Regional Operational Programme of Podkarpackie Voivodeship from 2007 to 2013 and the budget of Self-government of Podkarpackie Voivodeship.

The new portal of PBC fulfils the informative and communicational function and is a software repository of the digital objects stored in an electronic forms of books, magazines and other documents copies.
Service created by Consortium PBC