Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki


W zbiorach Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej udostępnione zostały publikacje prof. dr. hab. Leszka Mazepy – kompozytora, muzyka, naukowca, wykładowcy akademickiego (od 1991 roku związanego z Rzeszowem); laureata wielu odznaczeń i nagród (m. in. Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (1989 r.), Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2003 r.), Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (2010 r.), etc.), założyciela i pierwszego prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oraz organizatora Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego.

 

Leszek Mazepa urodził się 31.03.1931 roku w Stryju na Ukrainie. Od najmłodszych lat przejawiał zamiłowanie do muzyki w związku z czym, po ukończeniu szkoły średniej w 1948 r., wstąpił do Konserwatorium Lwowskiego, gdzie studiował do 1953 r.

Po zakończeniu studiów został skierowany do pracy jako kierownik muzyczny i dyrygent Teatru Muzyczno-Dramatycznego w Płoskirowie (obecnie miasto Chmielnicki). Ponadto, do 1960 r., był dyrygentem oraz twórcą wielu opracowań muzycznych na orkiestrę i chór solistów Centralnego Zespołu Pieśni i Tańca armii sowieckiej stacjonującej w NRD. W latach 1960-1995 r. pracował kolejno na stanowiskach: starszego wykładowcy, docenta oraz profesora Lwowskiego Państwowego Konserwatorium im. M. W. Łysenki (dzisiejsza Akademia Muzyczna), jak również piastował funkcję dziekana wydziału Kompozytorskiego, Historyczno-Teoretycznego i Dyrygenckiego oraz był kierownikiem Katedry Kompozycji i Instrumentacji na tejże uczelni. W 1991 r. podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, gdzie pełnił funkcję kierownika Katedry Wychowania Muzycznego oraz Zakładu Teorii Muzyki, a w późniejszym czasie, po utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakładu Badań Kultury Muzycznej Pogranicza Etnicznego Instytutu Muzyki.

 

Profesor Leszek Mazepa jest autorem ponad 500 publikacji w języku polskim oraz ukraińskim. W swych badaniach skupia się m. in. na historii kultury muzycznej Lwowa oraz Galicji Wschodniej, jak również tematyce związanej z przeszłością Polaków we Lwowie i na Ukrainie. Znaczna część jego prac ma na celu ukazanie stosunków polsko-ukraińskich na przestrzeni dziejów, a także promocję polskiego dziedzictwa narodowego w środowisku ukraińskim.

 

Już teraz, na stronie Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej, można odnaleźć książki autorstwa profesora (również te napisane wspólnie z córką - dr Teresą Mazepą):

jak również szkice i artykuły opublikowane w czasopiśmie Musica Galiciana:

Planujemy poszerzyć zasób PBC o kolejne publikacje autorstwa profesora Leszka Mazepy. Zachęcamy naszych Czytelników do śledzenia pojawiających się nowości.

 

 

oprac. Agata Rak

Pracownia Digitalizacji

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

 

 

 

Bibliografia:

  1. Mazepa L., Rozmyślania i wspomnienia o Lwowie i Lwowiakach, [Lwów] 2011, s. 235-236.

 

Internet:

  1. http://www.duszki.pl/kgal/artykuly/2011_04_15/KG_7_2011_sredni/KG_7_2011_sredni00009.html (12.10.2015)
  2. http://bunt.com.pl/buntmlodychduchem/1709/-Leszek-Mazepa--rzecznik-polsko-ukrainskiej-wspolpracy-muzycznej (12.10.2015)
  3. http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=publikacje&id=378&rok=1998 (12.10.2015)
  4. http://www.podkarpacie24.pl/aktualnosci/9/12124 (12.10.2015)
  5. http://supernowosci24.pl/ksiazka-o-lwowie (12.10.2015)
  6. http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/ludzie-kultury/leszek-mazepa (12.10.2015)

 

Ostatnio Dodane

Ankieta

Które elementy portalu PBC są według Ciebie najbardziej przydatne:

Forum Dyskusyjne

  • Brak postów do publikacji.
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0