Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki

Wiadomości


W zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie od czerwca 2000 roku znajduje się niezwykle cenny dokument wystawiony przez arcybiskupa lwowskiego Jana z Rzeszowa. Pergamin ten jest tym bardziej wartościowy, że został sporządzony przez przedstawiciela pierwszych właścicieli miasta z rodziny Rzeszowskich.

 

Po uzyskaniu informacji dotyczącej planów sprzedaży dokumentu autorstwa arcybiskupa lwowskiego Jana z Rzeszowa, na IX aukcji książek i grafiki warszawskiego antykwariatu, w Rzeszowie rozpoczęło się poszukiwanie środków na kupno rękopisu. Dzięki akcji regionalnego dodatku „Gazety Wyborczej” i znalezieniu sponsorów, ostatecznie w aukcji wziął udział Stanisław Turek, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. 13 czerwca 2000 r. przyszło z Warszawy potwierdzenie nabycia dokumentu, a już 15 czerwca pergamin dotarł do Rzeszowa. Tzw. Dyplom Buszczecki znalazł się w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.


O stanie wojennym wprowadzonym przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego na terenie całego kraju dowiedziałem się w niedzielę rano, 13-tego grudnia z porannych wiadomości radiowych. Następnego dnia, jak co dzień, udałem się do pracy na II zmianę (pracowałem wówczas w WSK Rzeszów). Kiedy wróciłem do domu żona powiedziała mi, iż podczas mojej nieobecności było u mnie dwóch mężczyzn i że zostawili mi jakieś pismo. Było to wezwanie do stawienia się w jednostce wojskowej w Rzeszowie w trybie natychmiastowym. 15-tego grudnia, był to wtorek, musiałem bardzo wcześnie wstać, aby dotrzeć na czas do Rzeszowa. Mieszkałem wtedy jeszcze na wsi Hermanowa, a najbliższy przystanek znajdował się w odległości czterech kilometrów, była sroga i mroźna zima. Odchodząc z domu poleciłem żonie ochrzcić nasze kilkudniowe dziecko, bez względu na to, co się stanie. Nie wiedziałem, bowiem dokąd idę, co mnie czeka i kiedy wrócę, mogłem się tego jedynie domyślać.


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 275. rocznicy ustanowienia św. Jana z Dukli patronem Polski oraz 600. rocznicy jego urodzin ogłosił go jednym z patronów roku 2014.

Św. Jan urodził się ok. 1414 r. w Dukli. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Według tradycji miał prowadzić w młodości przez pewien czas życie pustelnicze w pobliskich lasach na wzgórzu Zaśpit lub pod Górą Cergową. Następnie wstąpił do zakonu franciszkanów między r. 1434 a 1440. Powoływano go na różne urzędy zakonne, m.in. był gwardianem klasztoru w Krośnie i we Lwowie, piastował też jedno z najwyższych stanowisk w prowincji zakonnej - urząd kustosza kustodii ruskiej we Lwowie, był również kaznodzieją w lwowskim kościele św. Ducha. W 1463 r. przeszedł do odłamu zakonu - bernardynów, zwanych obserwantami, zachowujących surowość pierwotnej reguły franciszkańskiej. Spędził tylko krótki czas w klasztorze poznańskim, resztę lat aż do śmierci przeżył we Lwowie, w klasztorze św. Andrzeja. Zasłynął jako wybitny kaznodzieja i gorliwy spowiednik. Pod koniec życia stracił wzrok. Zmarł 29 września 1484 r. we Lwowie. Pochowano go w kościele klasztornym pod prezbiterium.

Ostatnio Dodane

Ankieta

Które elementy portalu PBC są według Ciebie najbardziej przydatne:

Panel Logowania

rejestracja

Newsletter

Aby otrzymywać nowe informacje zapisz się do newslettera.

Forum Dyskusyjne

  • Brak postów do publikacji.
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0