Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki

Wiadomości


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza mieszkańców Rzeszowa i województwa podkarpackiego do udziału w projekcie związanym z utrwalaniem dziedzictwa kulturowego Podkarpacia.

 

 


Niespełna dwadzieścia jeden lat po zakończeniu wielkiej wojny w Europie wybucha kolejny, potworniejszy i jeszcze bardziej brutalny, światowy konflikt zbrojny. Jego pierwotnych powodów można doszukiwać się w postanowieniach zawartych w traktatach pokojowych kończących I wojnę światową, które notabene spotęgowały wzrost nastrojów rewolucyjnych m. in. w Rosji, Niemczech, Włoszech a w dalszym etapie doprowadziły do narodzin totalitaryzmów takich jak faszyzm i komunizm będących przyczynkiem do rozpoczęcia kolejnego światowego zbrojnego starcia. II wojna światowa, bo o niej mowa, była największym konfliktem zbrojnym w historii świata, trwającym od 1 września 1939 r. do 2 września 1945 r. roku (w Europie do 8 maja 1945 r.). Obejmowała zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Warto zaznaczyć, iż niektóre epizody wojny rozgrywały się w rejonie Arktyki i Ameryki Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział tak państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, jak również Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło, w zależności od źródła, 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów osób. Biorąc pod uwagę ogrom wydarzeń rozgrywających się w okresie trwania II wojny światowej, niniejszy szkic ma na celu jedynie skrótowe zobrazowanie i przybliżenie zainteresowanym Czytelnikom faktów związanych z tym tragicznym zdarzeniem w regionie.


Początków pocztówki należy szukać w Niemczech. 30 listopada 1865 roku dr Heinrich von Stephan przedstawił pomysł pocztowego listka do krótkiej korespondencji. W 1868 r. kolejne projekty karty korespondencyjnej przedstawili lipscy księgarze Friedlein - w lipcu, a w sierpniu - Wilhelm Pardubitz. Nie znalazły one jednak uznania poczty niemieckiej. Realizacji doczekał się dopiero pomysł dr Emanuela Hermanna na terenie Cesarstwa Austro-Węgierskiego. 1 października 1869 roku pojawiły się pierwsze na świecie karty korespondencyjne z nadrukowanym znaczkiem.


Pocztówka była w tamtych czasach bardzo śmiałą propozycją, naruszała bowiem tajemnicę korespondencji. Wszystkie treści przekazywane dotychczas w formie listów w kopertach miały ujrzeć nagle światło dzienne i dostać się przed oczy osób niepowołanych.

Ostatnio Dodane

Ankieta

Które elementy portalu PBC są według Ciebie najbardziej przydatne:

Panel Logowania

rejestracja

Newsletter

Aby otrzymywać nowe informacje zapisz się do newslettera.

Forum Dyskusyjne

Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0