Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki

Wiadomości


W ostatnich dniach zasób Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej poszerzył się o Statut Ordynacji Łańcuckiej ze zbiorów Muzeum-Zamku w Łańcucie. Należy podkreślić, iż jest to oryginał aktu, sporządzonego przez Alfreda I Potockiego za zgodą cesarza austriackiego Franciszka I, z dnia 2 marca 1830 r.
Głównym celem spisania ordynacji była chęć zabezpieczenia majątku rodowego przed podziałem, sprzedażą, jak również wszelkiego rodzaju obciążeniami finansowymi. Ponadto statut ustanawiał dziedziczne dóbr ordynackich w linii męskiej na zasadzie tzw. primogenitury (prawo pierwszeństwa dziedziczenia przysługujące najstarszemu synowi lub najstarszemu potomkowi w linii prostej). Ordynację łańcucką stanowiły pierwotnie dwa klucze łańcucki i lubomierski - w XIX w. Potoccy jeszcze kilkakrotnie rozszerzali obszar ordynacji. Koniec obowiązywania ordynacji łańcuckiej wiąże się z datą 13 lipca 1939 r. kiedy to na mocy ustawy sejmowej wszelkie ordynacje w Polsce zostały zniesione. Warto zaznaczyć, iż o ile powyższy akt prawny w ograniczony sposób rozwiązywał sprawę istnienia ordynacji, o tyle dekret PKWN o reformie rolnej z dnia 6 września 1944 r. skutecznie traktował o parcelacji ziem i przejmowaniu kolejnych dóbr na rzecz skarbu państwa (m. in. łańcuckiego zamku).


19 maja 2012 r. odbyła się już 4 edycja „Nocy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie”. Podczas tej imprezy kulturalnej, zaprezentowana została zwiedzającym po raz pierwszy Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że ekspozycja PBC przyciągnęła setki zwiedzających osób.

Prezentacja miała miejsce w budynku głównym WiMBP w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, do tego celu z Pracowni Digitalizacji przewieziono jeden z dwóch skanerów dziełowych. Przygotowana została także prezentacja multimedialna wybranych dzieł, fotografii, map z kolekcji PBC, która wyświetlana była na ekranie LCD.

Zainteresowanie czytelników przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, jak się okazało Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa, ma bardzo wielu miłośników.


Grono uczestników konsorcjum Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powiększyło się o nową instytucję, którą jest Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Ta ważna na Podkarpaciu instytucja kultury posiada bogate i różnorodne zbiory książkowe i rękopiśmienne oraz pamiątki związane z życiem i twórczością Marii Konopnickiej – znanej polskiej poetki, publicystki oraz nowelistki.

Wybrane z nich zostały zdigitalizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie i zaprezentowane w Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej. Jest to zbiór liczący 125 dokumentów, wśród których wyróżnić można:

- polskie i obcojęzyczne wydania utworów poetki, w tym wiele pierwodruków,

- listy M. Konopnickiej, m.in. do dzieci,

- telegramy i karty korespondencyjne,

- dyplomy dla Marii Konopnickiej, m.in. dyplom członka honorowego Związku Polek w Ameryce,

- szkice literackie i utwory publicystyczne,

- dzieła przetłumaczone przez M. Konopnicką np. „Serce” E. De Amicis’a,

- materiały i opracowania innych autorów poświęcone M.Konopnickiej.

Ostatnio Dodane

Ankieta

Które elementy portalu PBC są według Ciebie najbardziej przydatne:

Panel Logowania

rejestracja

Newsletter

Aby otrzymywać nowe informacje zapisz się do newslettera.

Forum Dyskusyjne

  • Brak postów do publikacji.
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0