Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki


O doborze materiałów do repozytorium cyfrowego decydują bibliotekarze, którzy pracują w bibliotekach tworzących zasób PBC.

Ważnymi kryteriami doboru dokumentów do skanowania i włączenia do zasobu PBC są:

- konieczność zachowania i ochrony dzieł oryginalnych /szczególnie dokumentów cennych i zabytkowych,

- szersze udostępnienie zbiorów rzadkich i nieznanych,

- promocja piśmiennictwa naukowego, regionalnego oraz dziedzictwa kulturowego,

- przydatność informacyjna i naukowa dokumentów skanowanych dla użytkowników.

Forum Dyskusyjne

  • Brak postów do publikacji.
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0