Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki

Dane kontaktowe:

 

Podstawowy adres mailowy Konsorcjum PBC: pbc@pbc.rzeszow.pl
Strona internetowa Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej:
www.pbc.rzeszow.pl


Członkowie-Założyciele Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej:

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów
tel. (17) 86 69 441
Pracownia Digitalizacji

ul. Dąbrowskiego 58a, 35-036 Rzeszów

tel. (17) 86 69 446
Internet: www.wimbp.rzeszow.pl


Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. prof. Stanisława Pigonia 8, 35-959 Rzeszów
tel. (17) 87 21 361, faks: (17) 87 21 373

Pracownia Digitalizacji

ul. prof. Stanisława Pigonia 8, 35-959 Rzeszów

tel. (17) 87 21 383
Internet:
bur.ur.edu.pl

 


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie internetowej Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.
  2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wimbp.rzeszow.pl.
  3. Dane osobowe podane przez Panią/Pana w formularzu wysyłanym do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej, przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej "ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych".
  4. Dane osobowe podawane są przez Panią/Pana dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a w uzasadnionych przypadkach, przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pola oznaczone * są wymagane.
captcha
Przeładuj

Forum Dyskusyjne

  • Brak postów do publikacji.
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0