Kolekcja

Zbiory uczestników i partnerów PBC

W ramach kolekcji wydzielono zbiory należące do bibliotek uczestniczących w konsorcjum Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej oraz do innych instytucji partnerskich PBC.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji: 23

W ramach kolekcji wydzielono zbiory należące do Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliot…

W ramach kolekcji wydzielono zbiory należące do Biblioteki Uniwersytetu Rzeszows…

W ramach kolekcji wydzielono zbiory należące do Biblioteki Akademickiej Wyższj S…

W ramach kolekcji wydzielono zbiory należące do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo…

W ramach kolekcji wydzielono zbiory należące do Muzeum Marii Konopnckiej w Żarno…

W ramach kolekcji wydzielono zbiory należące do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

W ramach kolekcji wydzielono zbiory należące do Pedagogicznej Biblioteki Wojewód…

W ramach kolekcji wydzielono zbiory należące do Muzeum-Zamku w Łańcucie.

W ramach kolekcji wydzielono zbiory należące do Biblioteki Pedagogicznej w Tarno…

W ramach kolekcji wydzielono zbiory należące do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sa…

W ramach kolekcji wydzielono zbiory należące do Muzeum Narodowego Ziemi Przemysk…

W ramach kolekcji wydzielono zbiory należące do Pedagogicznej Biblioteki Wojewód…

W ramach kolekcji prezentowane są publikacje Muzeum Etnograficznego im. F. Kotul…

W ramach kolekcji prezentowane są zbiory Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

W ramach kolekcji wydzielono zbiory należące do Muzeum w Jarosławiu Kamienica Or…

W ramach działalności statutowej Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie corocznie or…

Materiały archiwalne Regionalnej Pracowni Krajoznawczej działającej przy Oddzial…

Kolekcja obejmuje materiały archiwalne będące w posiadaniu Estrady Rzeszowskiej.

W ramach kolekcji wydzielono zbiory należące do Lwowskiej Narodowej Naukowej Bib…

W ramach kolekcji wydzielono zbiory należące do Arboretum i Zakładu Fizjografii …

„Wydawnictwo Łukasz Kleska” publikuje książki o tematyce historycznej, regionaln…

W ramach kolekcji prezentowane są publikacje wydane przez Muzeum i Archiwum Szko…

W ramach kolekcji prezentowane są publikacje wydane przez Fundację Dziedzictwo P…

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji