Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Spis treści\: 1. Wstęp 2. Powody powstania 3. Galicya wschodnia w początku styczniowego powstania 4. Galicya zachodnia 5. Galicya wschodnia po Dyktaturze 6. Komitet wschodniej Galicyi 7. Walka Komitetów z Komisarzami Rz. Nar. 8. Jenerał Różycki w Galicyi 9. Rozwiązanie Komitetu przez Różyckiego 10. Wyprawa jen. Kruka w Lubelskie 11. Wydział Rządu Narodowego w Galicyi 12. Rok 1864 13. Ogłoszenie stanu oblężenia w Galicyi 14. Przypiski]

Number of results: 1

items per page

Stella-Sawicki, Jan (1831-1911)

1913
książka

This page uses 'cookies'. More information