Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Spis treści\: Filozofia komunizmu \- materializm \/ Józef Pastuszka. Cerkiew rosyjska wobec bolszewizmu \/ Piotr Stopniak. Stan religii chrześcijańskiej w Rosji sowieckiej \/ Antoni Kozłowski. Kolektywizm i totalizm jako zasady życiowe \/ Henryk Dembiński. Państwo sowieckie \/ Ignacy Czuma. Gospodarstwo socjalistyczne w Sowietach \/ Antoni Szymański. Rolnictwo w Rosji sowieckiej \/ Czesław Strzeszewski. Psychologia komunizmu \/ Józef Pastuszka. Literatura i sztuka w ZSRR \/ Jan Dobraczyński. Małżeństwo i rodzina w Rosji sowieckiej \/ Zdzisław Goliński. Metoda propagandy bolszewickiej \/ Zygmunt Surdacki. Z literatury o bolszewizmie]

Number of results: 1

items per page

Pastuszka, Józef (1897-1989) [i in.]

1938
książka

This page uses 'cookies'. More information