Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Spis treści\: Przedmowa. Cz. 1 Zestawienie Sądów obwodowych, Prokuratoryj państwa i przynależnych Sądów powiatowych, Dyrekcyj okręgu skarbowego, przynależnych do tychże Starostw i Urzędów podatkowych. Wykaz posterunków Żandarmeryi i wojsk. Komend uzupełniających Cz. 2 Galicya i objaśnienia skróceń Cz. 3 Bukowina i objaśnienia skróceń. Wykaz miejscowości listonoszy wiejskich]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information