Filters

Search for: [Description = Spis treści \: I. Adamowski Mieczysław\: Ody Horacego. II. Po 10\-ciu latach. III. Część urzędowa\: 1. Skład Grona nauczycielskiego. 2. Zmiany w Gronie nauczycielskim. 3. Rozkład nauki. 4. Zbiory naukowe. 5. Bibjoteka nauczycielska. 6. Bibjoteka dla uczniów. IV. Organizacje młodzieżowe. V. Sprawozdanie lekarza szkolnego. VI. Tabela statystyczna Zakładu. VII. Egzamin dojrzałości\: 1. w terminie zimowym. 2. w terminie wiosennym. VIII. Imienny spis uczniów. IX. Kronika Zakładu. X. Ogłoszenie Dyrekcji]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information