Filters

Search for: [Description = Sprawozdania, komunikaty\: Sprawozdanie z posiedzenia Dyrekcji ZMiOZ i ZZG „Inco” \/ Anna Kisielewska. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Ochrony Dóbr Kultury powiatu ustrzyckiego \/ Ryszard Brykowski. Prace budowlane na terenie Parku Etnograficznego MBL w 1969 r. \/ Henryk Olszański. Udział MBL w akcji ratowania zabytków Florencji \/ Halina Piasecka. Dalsze prace przy ikonostasie z Czerteża \/ Andrzej Szczepkowski. Wstępne wyniki badań archeologicznych osady z późnego okresu rzymskiego \/ Anna Szałapata, Maria Zielińska\-Durda. Ikony w Polsce, opisy dokumentacyjne oprac. Beata Hirszenberg\: Ikona dwustronna\: Matka Boska Hodegetria i św. Mikołaj \(\?\). Ikona\: św. Jan Ewangelista\-Anioł Pustyni w Muzeum Pomorskim w Toruniu. Ikona\: Matka Boska z Dzieciątkiem w obramowaniu rzeźbionym]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information