Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Subject and Keywords
  • Date
  • Resource Type

Search for: [Description = Zawiera\: Poczet c. k. namiestników Galicyi jako prezydentów Krajowej Dyrekcyi Skarbu, Poczet Wiceprezydentów i krajowych dyrektorów skarbowych, Spis władz i urzędów skarbowych, Wykaz urzędników wedle poszczególnych kategoryi i starszeństwa w służbie, Spis alfabetyczny nazwisk]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information