Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Title = Kodeks postępowania karnego \: podręcznik \(w zarysie teoret.\-praktycznym\) dla p.p. sędziów, prokuratorów, asesorów, apl. sąd., sekretarjatów sąd. i prok., p.p. adwokatów, aplik. adwok. i obrońców sądów.\; dla administracji ogólnej i specjalnej, policji okręgowej i powiatowej\; samorządów miejsk. i gminnych\; dla słuchaczów wydz. prawn. etc.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information