Object

Title: Dykcyonarzyk geograficzny czyli opisanie krolestw, prowincyi, miast, biskupstw, xięstw, hrabstw, margrabstw, portow, fortec y innych mieysc znacznieyszych w czterech częsciach świata [...] po angielsku napisany [...] z trzynastey edycyi angielskiey na francuzki ięzyk przełożony, powiększony i poprawiony przez K. Vosgien […]

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information