Show structure

Title:

Galicya. T. 1, Kraj, ludność, społeczeństwo, rolnictwo

Creator:

Bujak, Franciszek (1875-1953)

Subject and Keywords:

rolnictwo - organizacje - Polska ; rolnictwo - spółdzielczość ; własność rolna - Polska ; zootechnika ; rośliny - uprawa ; surowce - Polska ; Galicja - ludność ; Żydzi - Polska ; koń - hodowla ; Galicja - rolnictwo ; Galicja - geografia ; Galicja - podział administracyjny ; agraryzm ; spadek ; ludność - statystyka ; chłopi - Polska ; mleczarstwo - Polska ; drób - hodowla ; parcelacja gruntów ; własność wielka - Polska ; komasacja gruntów ; inteligencja (socjol.) - Polska ; sadownictwo - Polska ; rolnictwo - Polska ; rolnictwo - szkolnictwo i szkolenie ; ziemiaństwo - Polska ; duchowieństwo - Polska ; społeczeństwo ; nauczyciele - Polska ; bydło - hodowla ; drobnomieszczaństwo - Polska ; świnia - hodowla ; kredyt rolny ; drenowanie

Description:

Spis treści: Przedmowa I. Kraj 1. Położenie i warunki fizyczne 2. Zasoby naturalne ziemi 3. Podział administracyjny II. Ludność 1. Statystyka ludności 2. Statystyka narodowości i wyznań 3. Rusini 4. Kwestya żydowska III. Społeczeństwo 1. Uwarstwienie zawodowe i socyalne 2. Duchowieństwo i nauczycielstwo 3. Więksi właściciele ziemscy 4. Inteligencya 5. Drobnomieszczaństwo 6. Lud IV. Rolnictwo 1. Gleba i jej kultura 2. Ustrój agrarny 3. Własność tabularna 4. Własność wspólna 5. Produkcya ziemiopłodów (Zasiewy i zbiory) 6. Statystyka zwierząt domowych 7. Hodowla zwierząt domowych 8. Mleczarstwo 9. Ogrodnictwo 10. Stosunki robocze 11. Ceny ziemi i dzierżawa 12. Parcelacya 13. Oświata zawodowa 14. Drenowanie 15. Komasacya 16. Włości rentowe 17. Prawo spadkowe 18. Assocyacye (ruch spółdzielczy) w rolnictwie 19. Stowarzyszenia rolnicze

Publisher:

Lwów : nakł. Księgarni H. Altenberga ; Warszawa : Księgarnia pod Firmą E. Wende i Spółka

Date:

1908

Resource Type:

książka

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: AD-18028/t.1

Language:

pol

Relation:

Wiedza i Życie. Seria 4 ; t. 2

Rights Management:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie