Object

Title: Matka Leona Jankiewicz pierwsza generalna przełożona Zgrom. Sióstr Służebniczek Najśw. Marji Panny w Starejwsi ziemi sanockiej : rys życia na tle historji tegoż zgromadzenia

This page uses 'cookies'. More information