Obiekt

Tytuł: Matka Leona Jankiewicz pierwsza generalna przełożona Zgrom. Sióstr Służebniczek Najśw. Marji Panny w Starejwsi ziemi sanockiej : rys życia na tle historji tegoż zgromadzenia

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji