Object

Title: Statut Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Strzyżowa w Strzyżowie n/W : uchwalony przez Radę Miejską Miasta Strzyżowa n/W w dniu 28 czerwca 1937 r.

This page uses 'cookies'. More information