Title:

Kultura i cywilizacja : praca zbiorowa. [T. 2]

Subject and Keywords:

kulturoznawstwo - Polska - 1918-1939 r. ; wiedza o kulturze - Polska - 1918-1939 r. ; religioznawstwo - Polska - 1918-1939 r. ; chrześcijaństwo - Polska - 1918-1939 r. ; kultura chrześcijańska ; kultura socjalistyczna ; Kommunističeskaâ partiâ Sovetskogo Soûza ; kultura

Description:

Książka zdekompletowana, s. [177]-344 ; Wykłady wygłoszone na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1936 r. ; Spis treści: Chrześcijaństwo a kultura / Józef Pastuszka. Katolicyzm a kultura i cywilizacja / Antoni Szymański. Pierwotne chrześcijaństwo wobec cywilizacji żydowskiej / Józef Kruszyński. Pierwotne chrześcijaństwo wobec cywilizacji grecko-rzymskiej / S. Szydelski. Różne typy cywilizacji / F. Koneczny. Cywilizacja rzymsko-łacińska w Europie / Stanisław Stroński. O cywilizacji wschodnio-chrześcijańskiej / Bogumił Jasinowski. Napór Orientu na Zachód / Feliks Koneczny. Bolszewizm jako prąd kulturalny i cywilizacyjny / Antoni Szymański. Protestantyzm jako przejaw cywilizacyjny / Aleksander Kossowski. Narodowy socjalizm jako przejaw cywilizacyjny / Leon Halban. Kultura wsi / J. Piwowarczyk. Kościół a cywilizacja polska / K. M. Morawski. Cywilizacja polska jako typ historyczny / Stanisław Kutrzeba

Publisher:

Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej

Edition place:

Lublin

Date:

1937

Resource Type:

książka

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: AD-28877

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Książki Chrześcijańskiej ; t. 5 ; Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej ; t. 31 ; Uniwersyteckie Wykłady dla Duchowieństwa ; t. 2

Rights Management:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie