Object

Title: Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1861-1939

This page uses 'cookies'. More information