Show structure

Title:

Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w. T. 2

Creator:

Bogusławski, Wilhelm Józef (1825-1901)

Subject and Keywords:

Słowianie - etnografia ; Słowianie - 6-13 w. ; Słowianie - historia ; Słowianie - kultura ; Słowiańszczyzna - 6-13 w.

Description:

Spis treści: Księga II. Słowiańszczyzna północno-zachodnia od VI. do XIII. w. I. Przegląd etnograficzny w epoce od VI. do XIII. w. 14. Objaśnienia wstępne 15. Ludy i Ziemie 16. Słowiańszczyzna pod panowaniem Franków, Saksonów, Bawarów, w epoce VI-X w. 17. Rozwój narodowości niemieckiej na ziemiach słowiańskich w epoce VI-X w. II. Ustrój Słowiańszczyzny północno-zachodniej od VI. do XIII. w. 18. Osiedlenie Słowiańszczyzny niepodległej 19. Grody i Miasta 20. Ziemstwa 21. Obywatelstwo 22. Zarząd i Władza 23. Udział narodu w zarządzie kraju III. Rozwój cywilizacyi Słowiańszczyzny północno-zachodniej 24. Byt pastersko-rolniczy i przemysłowy 25. Kupiectwo i żegluga 26. Wojskowość 27. Pogaństwo 28. Sztuka. Zakończenie. Wskaźnik abecadłowy ; Zawiera indeksy ; Brak mapy ; Błędna numeracja s. 396 [296] ; Współoprawny z t. 1 ; Dzieło uwieńczone na konkursie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu

Publisher:

nakł. autora

Edition place:

Poznań

Date:

1889

Resource Type:

książka

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: AD-78699/t.1-2

Language:

pol

Rights Management:

Domena publiczna (public domain)

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie