Title:

Rocznik Podkarpacki. 2012, nr 1

Subject and Keywords:

Rzeszów - czasopisma ; czasopisma regionalne i lokalne polskie - od 1989 r. ; czasopisma historyczne polskie - od 1989 r. ; Rzeszów (okręg) - historia ; procesy sądowe - Polska - 18 w. ; Miejsce Piastowe - sądownictwo - 18 w. ; wojsko - Austria ; garnizon - Austria ; Tyczyn (okręg) - ludność ; Tyczyn (okręg) - historia ; Galicja - stosunki etniczne ; Żydzi - asymilacja - Polska ; Głogów Małopolski - historia ; Głogów Małopolski - ludność ; parafia - katolicyzm - Polska ; Albigowa - historia ; źródła historyczne ; Łemkowie - historia ; Zyndranowa - Muzeum Kultury Łemkowskiej ; Muzeum Kultury Łemkowskiej (Zyndranowa) ; Tyczyński, Antoni (1856-1925) ; Łotocki, Józef (1913-1973) ; biografie ; wiara - chrześcijaństwo ; recenzje naukowe

Description:

Rocz. ; Spis treści: Urząd gromadzki Miejsca Piastowego w XVIII wieku i wytwory jego kancelarii w świetle wiejskich zapisek sądowych / Grzegorz Wrona. Austriacki garnizon w Rzeszowie w latach 1772-1848 / Wacław Szczepanik. Napięcia polsko-żydowskie w Tyczynie i okolicy doby Autonomii Galicyjskiej w świetle lokalnych źródeł i relacji / Maciej Terczyński. Parafie Głogowa Małopolskiego i wspólnota żydowska / Katarzyna Geryn. Dawni mieszkańcy Głogowa Małopolskiego i okolic w świetle metryk parafialnych / Anna Wójcikowska. Działalność społeczno-kulturalna ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej (1886-1912) / Izabela Wodzińska. ; Początki kształtowania się świadomości narodowej Łemków w XIX i na początku XX wieku / Wioleta Brej. Muzeum w Zyndranowej - podkarpacką perłą kultury łemkowskiej / Wioleta Brej. Wiara w życiu człowieka / Barbara Bąk. Józef Łotocki 1913-1973 / Szymon Pacyna. Recenzje. Kronika. Biskup Marcin Kromer 1512-1589. W służbie Kościoła, Ojczyzny i Ziemi Bieckiej. Kolegiata Bożego Ciała w Bieczu (12 XI 2012) / Ewelina Zarosa ; Pod patronatem naukowym Instytutu Leksykografii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; Streszcz. ang.

Additional Information:

Rocznik Podkarpacki ; Blog wydawcy Ɓukasza Kleski

Publisher:

[Łukasz Kleska]

Edition place:

Rzeszów

Contributor:

Kleska, Łukasz (1984- ) (red.)

Date:

2012

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Language:

pol ; eng

Rights Management:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Original location:

W zasobach prywatnych