Report a problem related to object: "Praktycznie zawsze brak jej artykułów" - o złym użyciu przysłówka praktycznie. Rozszerzanie znaczenia wyrazów. Poprawne użycie wyrazu, błędne konstrukcje i bylejakość językowa. Ozdobniki stylistyczne

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information