Report a problem related to object: Jeszcze raz o uproszczeniach artykulacyjnych. Upodobnienia wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe. Redukcja spółgłosek sonornych w wewnątrz wyrazu i w wygłosie

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information