Report a problem related to object: "Kilka", "wiele", "parę", "niewiele" - liczebniki nieokreślone. Zasady poprawnego użycia. Odmiana i trudności w odmianie. Tworzenie poprawnych zestawień z użyciem tych form

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information