Report a problem related to object: "Tyle" - zaimek liczebny/liczebnik nieokreślony. Składnik wielu dwuelementowych konstrukcji:"tyle - żeby", "tyle – że", "tyle – ile" itp. Poprawność i zasadność użycia tego typu zestawień

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information