Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Spis treści\: Adres do Pana Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych. I. Położenie rolnictwa w roku 1934\/35 1. Stosunki meteorologiczne 2. Klęski elementarne 3. Produkcja rolnicza 4. Inwentarz żywy 5. Ceny 6. Obrót produktami rolniczymi z zagranicą 7. Ogólne położenie rolnictwa w roku gospodarczym 1934\/35 II. Badania nad opłacalnością gospodarstw włościanskich w roku 1934\/35 1. Wiadomości ogólne 2. Kapitały 3. Obrót gotówkowy gospodarstwa rolnego 4. Koszty produkcji 5. Przychód surowy 6. Samozaopatrzenie i zbyt 7. Przychód czysty 8. Zysk lub strata gospodarstwa \(różnica czystego przychodu\) 9. Renta majątkowa 10. Zarobek rodziny przedsiębiorcy za pracę w gospodarstwie rolnym 11. Dochód rolniczy 12. Dochód podatkowy 13. Dochód społeczny 14. Gospodarstwo domowe 15. Gospodarstwo prywatne 16. Dochody i spożycie 17. Ogólny wynik]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information