Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Subject and Keywords
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Spis treści\: Sprawozdanie z działalności Szpitala Miejskiego w Przeworsku za czas od 15. VII. 1944\-15. VII. 1945 \/ Henryk Jankowski. Deklaracja i mały statut Punktu Opatrunkowego i Szpitalika w Przeworsku z dnia 26 lipca 1944 r. Bilans zamknięcia na dzień 30 czerwca 1945 r. Większe subwencje i datki za czas od dnia 1. VIII. 1944 do 30. VI. 1945 r. Pracownicy Szpitala Miejskiego w Przeworsku od chwili założenia. Uwagi o Pielęgniarstwie \/ Stanisława Niewiadomska. Przebudźcie się \/ Jan Dzion. Oda \/ Jan Dzion. Z zagadnień szpitalnictwa \/ Stefan Koczorowski. Problem raka \/ Stanisław Bylina. Luźne uwagi na temat błonicy \(diphteria\) i epidemii tejże w ostatnich latach wojny \/ Henryk Jankowski. Zestawienie ruchu chorych leczonych w Szpitalu Miejskim w roku sprawozdawczym]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information