Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Title = Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information