Report a problem related to object: Badania nad opłacalnością gospodarstw włościańskich w roku gospodarczym 1934/35 (od 1 lipca 1934 do 30 czerwca 1935). 9. Sprawozdanie Wydziału Ekonomiki Rolnej Drobnych Gospodarstw Wiejskich w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information