Show structure

Title:

Badania nad opłacalnością gospodarstw włościańskich w roku gospodarczym 1934/35 (od 1 lipca 1934 do 30 czerwca 1935). 9. Sprawozdanie Wydziału Ekonomiki Rolnej Drobnych Gospodarstw Wiejskich w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego

Creator:

Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego (Puławy). Wydział Ekonomiki Drobnych Gospodarstw Wiejskich

Subject and Keywords:

gospodarstwo rolne - badanie ; gospodarstwo rolne - ekonomika ; gospodarstwo rolne - Polska - 1918-1939 r. ; indywidualne gospodarstwo rolne - badanie ; indywidualne gospodarstwo rolne - ekonomika ; indywidualne gospodarstwo rolne - Polska - 1918-1939 r. ; produkcja - rolnictwo - badanie ; produkcja - rolnictwo - Polska - 1918-1939 r. ; rentowność - rolnictwo - badanie ; rentowność - rolnictwo - Polska - 1918-1939 r. ; rolnictwo - badanie ; rolnictwo - ekonomika ; rolnictwo - Polska - 1918-1939 r.

Description:

Spis treści: Adres do Pana Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych. I. Położenie rolnictwa w roku 1934/35 1. Stosunki meteorologiczne 2. Klęski elementarne 3. Produkcja rolnicza 4. Inwentarz żywy 5. Ceny 6. Obrót produktami rolniczymi z zagranicą 7. Ogólne położenie rolnictwa w roku gospodarczym 1934/35 II. Badania nad opłacalnością gospodarstw włościanskich w roku 1934/35 1. Wiadomości ogólne 2. Kapitały 3. Obrót gotówkowy gospodarstwa rolnego 4. Koszty produkcji 5. Przychód surowy 6. Samozaopatrzenie i zbyt 7. Przychód czysty 8. Zysk lub strata gospodarstwa (różnica czystego przychodu) 9. Renta majątkowa 10. Zarobek rodziny przedsiębiorcy za pracę w gospodarstwie rolnym 11. Dochód rolniczy 12. Dochód podatkowy 13. Dochód społeczny 14. Gospodarstwo domowe 15. Gospodarstwo prywatne 16. Dochody i spożycie 17. Ogólny wynik

Publisher:

nakł. Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach

Edition place:

Warszawa

Date:

1936

Resource Type:

sprawozdanie

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: AD-28362/1934-1935

Language:

pol ; fre

Relation:

Bibljoteka Puławska. Serja Prac Społeczno-Gospodarczych ; nr 67

Rights Management:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie