Kolekcja

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

W ramach działalności statutowej Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie corocznie organizuje kilkaset imprez artystycznych, oświatowych i rozrywkowych, z których ponad pięćdziesiąt to przeglądy i konkursy o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. W ramach stałych formach pracy w zespołach, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych - przy tej instytucji aktywnie działa ponad 1500 osób. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie współpracuje z wieloma instytucjami kultury oraz animatorami, a także merytorycznie i finansowo wspiera amatorskie zespoły artystyczne oraz grupy nieformalne zajmujące się kultywowaniem „żywych” przejawów regionalnej kultury ludowej. W ramach prezentowanej kolekcji wydzielono publikacje o charakterze naukowym i edukacyjnym oraz unikatowe druki ulotne, okolicznościowe oraz graficzne takie jak katalogi, programy, plakaty i czasopisma (Podkarpacki Informator Kulturalny).

Kolekcje podrzędne

Kolekcji: 0

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji