Object

Title: Vsemu Svasen'stvu mirskomu i inoceskomu i vsem' Vernym' oboego pola Eparhii Peremysl'skoj greko-ruskogo obrada, Mir' ot' Gospoda i Nase Arhierejskoe Blagoslovenie!

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information