Object

Title: Zvìt direkcìï deržavnoï gìmnazìï z ukraïnsʹkoû movoû navčannâ v Peremišlì za škìlʹnij rìk 1933-34

This page uses 'cookies'. More information