Obiekt

Tytuł: Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1 Januarii ad ultimam Decembris 1807 emanatorum = Kontinuacya wyroków y rozkazow powszechnych w Galicyi i Lodomeryi Królewstwach od dnia 1 stycznia aż do ostatniego grudnia roku 1807 wypadłych

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji