Object

Title: Badania nad opłacalnością gospodarstw włościańskich : w roku gospodarczym 1928/29 (od 1 lipca 1928 do 30 czerwca 1929) : 3. Sprawozdanie Wydziału Ekonomiki Drobnych Gospodarstw Wiejskich w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information