Object

Title: Przywileie y Konstytucye seymowe za Panowania Jego Krolewskiey Mći Stanisława Augusta Roku Pańskiego MDCCLXIV. Dnia 3. Grudnia

This page uses 'cookies'. More information