Object

Title: Biblia święta, Tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu właśnie z Żydowskiego, Greckiego, y Łacińskiego, nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wyłożone

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information