Object

Title: Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915 : materjały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich zakonnych i prywatnych. Cz. 1. Dawne Król. Polskie

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information