Object

Title: Przemowa przy złożeniu ślubów zakonnych Siostry Teresy od Jezusa w kościele PP. Karmelitanek bosych w Przemyślu dnia 13. listopada 1902 miana przez X. Karola Józefa Fischera Biskupa Sufragana przemyskiego

This page uses 'cookies'. More information