Object

Title: Obrzęd kolędowania u Słowian i u Rumunów : studjum porównawcze

Description:

Spis treści: Cz. I. Opis obrzędu kolędowania. Wspólna uczta. Kolędy. Powinszowania. Ogólny rzut oka na kolędy. Kolędowanie typu świeckiego u Polaków i u innych Słowian. Kolędy u innych Słowian. Kolędowanie dzieci i kolędy dziecięce. Kolędowanie u Greków i innych ludów niesłowiańskich na wschodzie Europy. Cz. II. Pochodzenie obrzędu. Cykl rzymskich świąt zimowych w stosunku do naszych. Kolędowanie - obrzęd agrarny wiosenny u starych Rzymian. Kolędy typu rzymskiego. Geneza obrzędu typu rzymskiego. Fakty świadczące o starodawnem rozprzestrzenieniu się obrzędu rzymskiego na wschodzie Europy. Rzut oka na terminologję w związku z słowem kolenda u ludów wschodniej Europy oraz bliższe uwzględnienie jej u Rumunów. Rozwój genetyczny kolęd. Praktyki magiczne gospodarskie u Rumunów i Słowian wobec obrzędu kolędowania. ; Zaklinania i kolędy. Kołacze obrzędowe Bożego narodzenia wobec kolęd. Rzymski obrzęd kolędowania spotyka u Słowian obrzęd noworoczny specyficznie agrarny, na który się nawarstwia. Powstanie kolęd-dedykacyj

Publisher:

nakł. Polskiej Akademii Umiejętności

Edition place:

Kraków

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: AD-38131

Language:

pol ; rus

Relation:

Prace Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności ; nr 14

Rights Management:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

This page uses 'cookies'. More information