Object

Title: Cestnomu Svasen'stvu mirskomu i monaseskomu i vsem' vernym' Hristovym' v' Arhidiecezii Nasoj mir' i vlagoslovenie ot' Gospoda!

This page uses 'cookies'. More information