Statistics of digital library

Number of objects: 15 176

Readers on-line: 509

Total number of users since Jul 1, 2007: 19 171 863


Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jul 1, 2007

Number of new objects added in different formats
stat chart

The number in parentheses is the total number of objects with content for a given format

 1. PDF [2 196]
 2. DjVu [12 310]
 3. Galeria [1 242]
 4. Audio [2]
 5. Undefined format [2 563]
Number of content views for different formats
stat chart2

The number in parentheses is the total number of content views requested for a given format

 1. PDF [369 859]
 2. DjVu [2 757 999]
 3. Galeria [105 458]
 4. Audio [57]
 5. Undefined format [78 129]

Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jul 1, 2007

Choose attribute: 

Ranking by total number of objects
stat chart

Number in brackets is a number of all objects which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [5480]
 2. gazeta [3123]
 3. sprawozdanie szkolne [2276]
 4. książka [2095]
 5. fotografia [2064]
 6. pocztówka [683]
 7. broszura [526]
 8. rękopis [277]
 9. dokument dźwiękowy [240]
 10. sprawozdanie [237]
 11. grafika [223]
 12. korespondencja [168]
 13. pismo urzędowe [143]
 14. starodruk [136]
 15. dzienniki urzędowe [128]
 16. informator [115]
 17. odbitka [112]
 18. muzykalia [76]
 19. spisy [72]
 20. rozprawa doktorska [71]
 21. katalog [71]
 22. album [70]
 23. kalendarz [67]
 24. rozkaz wojskowy [59]
 25. encyklopedia [56]
 26. artykuł [48]
 27. statut [46]
 28. dyplom [46]
 29. materiały konferencyjne [45]
 30. telegram [44]
 31. program [41]
 32. bibliografia [41]
 33. zbiór wierszy [40]
 34. biografia [40]
 35. podręcznik [37]
 36. pamiętnik [35]
 37. jednodniówka [34]
 38. druk ulotny [27]
 39. księga pamiątkowa [24]
 40. mapa [22]
 41. obwieszczenie [19]
 42. broszura polityczna [18]
 43. rękopis powielony [17]
 44. podręcznik szkolny [16]
 45. podręcznik akademicki [15]
 46. maszynopis [15]
 47. śpiewnik [14]
 48. odezwa [13]
 49. księga adresowa [12]
 50. monografia historyczna [11]
 51. zaproszenie [10]
 52. słownik [10]
 53. atlas [10]
 54. antologia [9]
 55. monografia [7]
 56. wykład [6]
 57. opracowanie literackie [6]
 58. biuletyn [5]
 59. opracowanie historyczne [4]
 60. mowa [4]
 61. libretto [4]
 62. dokument piśmienniczy [4]
 63. cennik [4]
 64. przewodnik [3]
 65. praca dyplomowa [3]
 66. plany [3]
 67. odczyt [3]
 68. inwentarz [3]
 69. instrukcja [3]
 70. almanach [3]
 71. afisz teatralny [3]
 72. skrypt [2]
 73. kurenda [2]
 74. dziennik [2]
 75. dokument ikonograficzny [2]
 76. rozdział z książki [1]
 77. referat [1]
 78. przewodnik turystyczny [1]
 79. nadbitka [1]
 80. modlitewnik [1]
 81. komunikat [1]
 82. formularz [1]
 83. dokument [1]
 84. adres hołdowniczy [1]
Ranking by number of viewed objects
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of objects which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [942314]
 2. książka [903947]
 3. gazeta [469916]
 4. sprawozdanie szkolne [403978]
 5. fotografia [101156]
 6. księga adresowa [88045]
 7. pocztówka [81000]
 8. broszura [77850]
 9. rozprawa doktorska [58811]
 10. spisy [58628]
 11. sprawozdanie [53787]
 12. odbitka [50968]
 13. informator [48816]
 14. bibliografia [46248]
 15. podręcznik akademicki [35096]
 16. księga pamiątkowa [32535]
 17. starodruk [31440]
 18. kalendarz [28104]
 19. pamiętnik [24541]
 20. dzienniki urzędowe [23759]
 21. album [23329]
 22. rękopis [21630]
 23. zbiór wierszy [15792]
 24. biografia [15077]
 25. pismo urzędowe [14657]
 26. mapa [14473]
 27. grafika [13922]
 28. encyklopedia [10283]
 29. monografia historyczna [9574]
 30. materiały konferencyjne [9177]
 31. korespondencja [8800]
 32. monografia [8648]
 33. katalog [8591]
 34. jednodniówka [6831]
 35. muzykalia [6544]
 36. słownik [6416]
 37. atlas [6223]
 38. podręcznik szkolny [4710]
 39. skrypt [4488]
 40. antologia [4320]
 41. program [4167]
 42. artykuł [3173]
 43. maszynopis [3077]
 44. śpiewnik [3062]
 45. druk ulotny [2658]
 46. statut [2451]
 47. dokument dźwiękowy [2176]
 48. dyplom [1714]
 49. przewodnik [1714]
 50. podręcznik [1612]
 51. odezwa [1477]
 52. obwieszczenie [1441]
 53. broszura polityczna [1417]
 54. dokument piśmienniczy [1345]
 55. rozkaz wojskowy [1247]
 56. biuletyn [1241]
 57. rękopis powielony [1222]
 58. plany [1192]
 59. opracowanie historyczne [1144]
 60. praca dyplomowa [1089]
 61. telegram [1079]
 62. opracowanie literackie [852]
 63. wykład [851]
 64. mowa [838]
 65. dokument ikonograficzny [724]
 66. dziennik [675]
 67. odczyt [597]
 68. almanach [442]
 69. inwentarz [416]
 70. libretto [309]
 71. zaproszenie [291]
 72. cennik [270]
 73. instrukcja [212]
 74. kurenda [186]
 75. formularz [156]
 76. przewodnik turystyczny [131]
 77. adres hołdowniczy [130]
 78. afisz teatralny [119]
 79. komunikat [90]
 80. referat [82]
 81. dokument [63]
 82. nadbitka [37]
 83. rozdział z książki [23]
 84. modlitewnik [5]

This page uses 'cookies'. More information