Statistics of digital library

Number of objects: 21 628

Readers on-line: 40

Total number of users since Jul 1, 2007: 25 912 570


Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jul 1, 2007

Number of new objects added in different formats
stat chart

The number in parentheses is the total number of objects with content for a given format

 1. PDF [2 196]
 2. DjVu [11 894]
 3. Galeria [1 242]
 4. Audio [2]
 5. Undefined format [6 489]
Number of content views for different formats
stat chart2

The number in parentheses is the total number of content views requested for a given format

 1. PDF [413 738]
 2. DjVu [2 899 716]
 3. Galeria [122 943]
 4. Audio [60]
 5. Undefined format [201 866]

Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jul 1, 2007

Choose attribute: 

Ranking by total number of objects
stat chart

Number in brackets is a number of all objects which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [6372]
 2. gazeta [5173]
 3. sprawozdanie szkolne [2281]
 4. książka [2234]
 5. fotografia [2104]
 6. pocztówka [716]
 7. broszura [627]
 8. rękopis [278]
 9. informator [258]
 10. sprawozdanie [242]
 11. dokument dźwiękowy [240]
 12. grafika [223]
 13. druk ulotny [179]
 14. korespondencja [168]
 15. starodruk [143]
 16. pismo urzędowe [143]
 17. dzienniki urzędowe [128]
 18. katalog [123]
 19. odbitka [120]
 20. muzykalia [76]
 21. spisy [75]
 22. album [75]
 23. rozprawa doktorska [71]
 24. kalendarz [70]
 25. rozkaz wojskowy [59]
 26. encyklopedia [56]
 27. zbiór wierszy [51]
 28. statut [48]
 29. artykuł [48]
 30. dyplom [46]
 31. materiały konferencyjne [45]
 32. bibliografia [45]
 33. telegram [44]
 34. biografia [42]
 35. program [41]
 36. podręcznik [41]
 37. pamiętnik [35]
 38. jednodniówka [34]
 39. księga pamiątkowa [25]
 40. mapa [22]
 41. podręcznik szkolny [21]
 42. broszura polityczna [21]
 43. obwieszczenie [19]
 44. maszynopis [18]
 45. rękopis powielony [17]
 46. podręcznik akademicki [16]
 47. śpiewnik [14]
 48. księga adresowa [14]
 49. odezwa [13]
 50. słownik [12]
 51. zaproszenie [11]
 52. monografia historyczna [11]
 53. atlas [10]
 54. antologia [10]
 55. plakat [7]
 56. monografia [7]
 57. instrukcja [7]
 58. cennik [7]
 59. wykład [6]
 60. opracowanie literackie [6]
 61. inwentarz [5]
 62. biuletyn [5]
 63. opracowanie historyczne [4]
 64. mowa [4]
 65. libretto [4]
 66. dokument piśmienniczy [4]
 67. przewodnik [3]
 68. praca dyplomowa [3]
 69. plany [3]
 70. odczyt [3]
 71. almanach [3]
 72. afisz teatralny [3]
 73. skrypt [2]
 74. kurenda [2]
 75. dziennik [2]
 76. dokument ikonograficzny [2]
 77. afisz [2]
 78. rozdział z książki [1]
 79. referat [1]
 80. przewodnik turystyczny [1]
 81. nadbitka [1]
 82. modlitewnik [1]
 83. komunikat [1]
 84. formularz [1]
 85. dokument [1]
 86. adres hołdowniczy [1]
Ranking by number of viewed objects
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of objects which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [1072938]
 2. książka [1041110]
 3. gazeta [501634]
 4. sprawozdanie szkolne [450424]
 5. fotografia [124504]
 6. księga adresowa [120542]
 7. pocztówka [92777]
 8. broszura [92027]
 9. spisy [67266]
 10. sprawozdanie [61711]
 11. rozprawa doktorska [61220]
 12. odbitka [58310]
 13. informator [55315]
 14. bibliografia [53299]
 15. podręcznik akademicki [37498]
 16. księga pamiątkowa [35544]
 17. starodruk [34099]
 18. kalendarz [30551]
 19. pamiętnik [29650]
 20. dzienniki urzędowe [26645]
 21. album [26143]
 22. rękopis [23849]
 23. zbiór wierszy [16915]
 24. biografia [16419]
 25. mapa [16100]
 26. grafika [15881]
 27. pismo urzędowe [15664]
 28. encyklopedia [11319]
 29. katalog [10666]
 30. monografia historyczna [10554]
 31. monografia [10341]
 32. materiały konferencyjne [10085]
 33. korespondencja [9833]
 34. jednodniówka [7618]
 35. słownik [6979]
 36. muzykalia [6844]
 37. atlas [6696]
 38. skrypt [5314]
 39. podręcznik szkolny [5267]
 40. program [4794]
 41. antologia [4515]
 42. dokument dźwiękowy [4290]
 43. maszynopis [4035]
 44. artykuł [3757]
 45. śpiewnik [3502]
 46. druk ulotny [3435]
 47. przewodnik [3300]
 48. statut [2842]
 49. dyplom [1958]
 50. podręcznik [1947]
 51. rozkaz wojskowy [1885]
 52. dziennik [1883]
 53. biuletyn [1826]
 54. broszura polityczna [1634]
 55. odezwa [1618]
 56. obwieszczenie [1539]
 57. rękopis powielony [1414]
 58. dokument piśmienniczy [1369]
 59. plany [1364]
 60. telegram [1284]
 61. opracowanie historyczne [1198]
 62. praca dyplomowa [1163]
 63. wykład [903]
 64. opracowanie literackie [900]
 65. mowa [876]
 66. dokument ikonograficzny [743]
 67. odczyt [633]
 68. inwentarz [514]
 69. almanach [479]
 70. cennik [383]
 71. libretto [361]
 72. zaproszenie [336]
 73. instrukcja [272]
 74. kurenda [247]
 75. przewodnik turystyczny [218]
 76. formularz [171]
 77. adres hołdowniczy [140]
 78. afisz teatralny [135]
 79. dokument [123]
 80. komunikat [94]
 81. referat [89]
 82. nadbitka [45]
 83. rozdział z książki [31]
 84. plakat [24]
 85. modlitewnik [10]
 86. afisz [6]

This page uses 'cookies'. More information