Statistics of digital library

Number of objects: 27 154

Readers on-line: 730

Total number of users since Jul 1, 2007: 32 846 991


Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jul 1, 2007

Number of new objects added in different formats
stat chart

The number in parentheses is the total number of objects with content for a given format

 1. PDF [2 186]
 2. DjVu [11 668]
 3. Galeria [1 236]
 4. Audio [2]
 5. Undefined format [12 008]
Number of content views for different formats
stat chart2

The number in parentheses is the total number of content views requested for a given format

 1. PDF [454 320]
 2. DjVu [3 076 316]
 3. Galeria [152 851]
 4. Audio [73]
 5. Undefined format [500 360]

Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jul 1, 2007

Choose attribute: 

Ranking by total number of objects
stat chart

Number in brackets is a number of all objects which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [8442]
 2. gazeta [7386]
 3. fotografia [2522]
 4. książka [2389]
 5. sprawozdanie szkolne [2282]
 6. broszura [732]
 7. pocztówka [721]
 8. druk ulotny [372]
 9. informator [287]
 10. rękopis [278]
 11. sprawozdanie [256]
 12. dokument dźwiękowy [240]
 13. grafika [223]
 14. korespondencja [168]
 15. starodruk [143]
 16. pismo urzędowe [142]
 17. katalog [141]
 18. dzienniki urzędowe [128]
 19. odbitka [126]
 20. album [83]
 21. spisy [80]
 22. muzykalia [78]
 23. rozprawa doktorska [71]
 24. kalendarz [71]
 25. encyklopedia [65]
 26. zbiór wierszy [64]
 27. rozkaz wojskowy [61]
 28. bibliografia [61]
 29. dyplom [52]
 30. statut [49]
 31. podręcznik [48]
 32. artykuł [48]
 33. program [45]
 34. materiały konferencyjne [45]
 35. telegram [44]
 36. biografia [42]
 37. jednodniówka [39]
 38. pamiętnik [36]
 39. mapa [31]
 40. księga pamiątkowa [25]
 41. podręcznik szkolny [22]
 42. broszura polityczna [21]
 43. obwieszczenie [19]
 44. maszynopis [19]
 45. księga adresowa [18]
 46. zaproszenie [17]
 47. rękopis powielony [17]
 48. śpiewnik [16]
 49. podręcznik akademicki [16]
 50. słownik [15]
 51. odezwa [13]
 52. monografia historyczna [12]
 53. antologia [12]
 54. atlas [11]
 55. monografia [8]
 56. cennik [8]
 57. instrukcja [7]
 58. wykład [6]
 59. opracowanie literackie [6]
 60. inwentarz [5]
 61. biuletyn [5]
 62. przewodnik [4]
 63. opracowanie historyczne [4]
 64. mowa [4]
 65. libretto [4]
 66. dokument piśmienniczy [4]
 67. praca dyplomowa [3]
 68. plany [3]
 69. odczyt [3]
 70. almanach [3]
 71. afisz teatralny [3]
 72. skrypt [2]
 73. kurenda [2]
 74. dziennik [2]
 75. dokument ikonograficzny [2]
 76. rozdział z książki [1]
 77. referat [1]
 78. przewodnik turystyczny [1]
 79. nadbitka [1]
 80. modlitewnik [1]
 81. komunikat [1]
 82. formularz [1]
 83. dokument [1]
 84. adres hołdowniczy [1]
Ranking by number of viewed objects
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of objects which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [1306035]
 2. książka [1212872]
 3. gazeta [621763]
 4. sprawozdanie szkolne [496602]
 5. księga adresowa [166070]
 6. fotografia [164895]
 7. pocztówka [110749]
 8. broszura [110614]
 9. spisy [84537]
 10. sprawozdanie [70953]
 11. informator [69758]
 12. odbitka [66226]
 13. rozprawa doktorska [63605]
 14. bibliografia [62747]
 15. księga pamiątkowa [40077]
 16. podręcznik akademicki [39229]
 17. starodruk [36879]
 18. dzienniki urzędowe [36724]
 19. kalendarz [34339]
 20. pamiętnik [32995]
 21. album [29938]
 22. rękopis [26203]
 23. grafika [18893]
 24. zbiór wierszy [18676]
 25. pismo urzędowe [18203]
 26. biografia [18134]
 27. mapa [18111]
 28. katalog [14478]
 29. encyklopedia [12060]
 30. monografia historyczna [12016]
 31. monografia [11378]
 32. materiały konferencyjne [10938]
 33. korespondencja [10786]
 34. jednodniówka [8881]
 35. słownik [7457]
 36. druk ulotny [7150]
 37. atlas [7123]
 38. muzykalia [7103]
 39. podręcznik szkolny [6207]
 40. dokument dźwiękowy [6143]
 41. skrypt [5823]
 42. program [5583]
 43. maszynopis [5570]
 44. antologia [5087]
 45. przewodnik [4532]
 46. artykuł [4377]
 47. śpiewnik [3951]
 48. statut [3422]
 49. biuletyn [2928]
 50. rozkaz wojskowy [2831]
 51. podręcznik [2600]
 52. dyplom [2298]
 53. dziennik [1958]
 54. broszura polityczna [1836]
 55. odezwa [1771]
 56. rękopis powielony [1630]
 57. plany [1617]
 58. obwieszczenie [1594]
 59. telegram [1440]
 60. dokument piśmienniczy [1400]
 61. opracowanie historyczne [1260]
 62. praca dyplomowa [1191]
 63. wykład [959]
 64. opracowanie literackie [939]
 65. mowa [897]
 66. dokument ikonograficzny [759]
 67. odczyt [685]
 68. inwentarz [655]
 69. cennik [533]
 70. almanach [507]
 71. libretto [445]
 72. zaproszenie [439]
 73. instrukcja [332]
 74. przewodnik turystyczny [307]
 75. kurenda [300]
 76. formularz [184]
 77. dokument [166]
 78. adres hołdowniczy [146]
 79. afisz teatralny [144]
 80. komunikat [95]
 81. referat [89]
 82. rozdział z książki [48]
 83. nadbitka [48]
 84. modlitewnik [18]

This page uses 'cookies'. More information