Opis projektu

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa (PBC) jest projektem tworzenia cyfrowych zasobów piśmiennictwa i kultury regionu zainicjowanym przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie. Porozumienie o współpracy obu instytucji w zakresie współtworzenia PBC podpisano 17 lipca 2007 r.

Projekt  PBC ma charakter otwarty i mogą przystępować do niego placówki kultury, nauki i oświaty oraz inne instytucje zainteresowane publikowaniem piśmiennictwa w Internecie. Zachęcamy do współpracy w ramach PBC, tekst porozumienia o współpracy oraz wzór oświadczenia o przystąpieniu do PBC zamieszczono poniżej:

  1. Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 17 lipca 2007 r. [tekst ujednolicony uwzględniający aneks z dnia 4 sierpnia 2008 r. oraz aneks z dnia 3 grudnia 2012 r.]
  2. Oświadczenie o przystąpieniu do porozumienia o współpracy nad tworzeniem Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej - wzór

Główne cele projektu:

  1. Utrwalenie w formie cyfrowej i udostępnianie w Internecie zbiorów bibliotecznych, z uwzględnieniem dorobku piśmienniczego województwa podkarpackiego.
  2. Scalanie na wspólnej platformie zasobu cyfrowego kopii oryginalnych zbiorów rozproszonych w regionie.
  3. Ochrona i archiwizacja zbiorów poprzez ograniczenie konieczności sięgania do oryginałów.
  4. Promowanie piśmiennictwa społecznego, kulturowego i naukowego regionu Podkarpacia.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji