Object

Title: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowej 3-klas[owej] Szkoły Handlowej Męskiej i Żeńskiej w Przemyślu za lata szkolne 1934/35, 1935/36 i 1936/37 oraz Państw[owego] Koedauk[acyjnego] Gimnazjum Kupieckiego i Państw[owej] Jednorocznej Koeduk[acyjnej] Szkoły Przysposobienia Kupieckiego I Stopnia w Przemyślu za lata szkolne 1935/36 i 1936/37

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information