Object

Title: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Koeduk[acyjnego] Gimnazjum Kupieckiego Państwowego Koeduk[acyjnego] Liceum Handlowego Państwowej Jednorocz[nej] Koeduk[akcyjnej] Szkoły Przysposobienia Kupieckiego I Stopnia w Przemyślu za rok szkolny 1937/38

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information